Om haven

Øverst billede af grunden kort efter jeg overtog den.
Nederte billede viser grunden nogle år senere, man  
kan se hvordan hækkene er blevet mere veldefinerede
og hvordan plænen nu dækker det meste af det indre
areal.


                                Huset ca. 2012
Da jeg overtog huset og haven tilbage i 2004 var begge i en meget dårlig forfatning. De første år brugte jeg hovedsageligt på at sætte huset i stand indvendigt og til at fjerne masser træer og planter, der havde vokset vildt. Jeg begyndte faktisk næsten forfra, fraset et par træer og små buske, der fik lov at blive stående. Huset er bygget i 1960'erne og haven er på ca. 700 m2. Der er nu efterhånden dannet udvendige rammer for haven i form af hække og der er anlagt græsplæne over det meste af grunden, som jeg så løbende vil indvinde til at anlægge bede og mindre haverum i. Jeg har ikke tidligere erfaring med anlæg og pasning af have, så jeg tager en ting ad gangen og forsøger at sætte mig grundigt ind i kunsten at dyrke en have. Hensigten i år 2011 er således at blive rutineret i at så stauder fra frø og forståelse for hvordan jordens tilstand og sammenætning bør være, for at det jeg dyrker forhåbentligt trives. Jeg synes selv at jeg efterhånden har fået en grundlæggende forståelse for plantetrivsel, så det er nok mere de detaljeorienterede ting der skal arbejdes med. F.eks. hensigtsmæssig sammensætning af planter og at skabe form og funktion i haven.

Min haveinteresse er i øvrigt nok opstået fordi jeg generelt har en stor interesse for det naturvidenskabelige og jeg er da også for øjeblikket i gang med at uddanne mig indenfor en gren af dette område. Min tilgang til planter er derfor nok lidt biovidenskabelig, men selvfølgelig med udmunding i det overordnede arkitektoniske og æstetiske ved at have en have. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg nok er lidt nørdet og bruger en del tid på at læse om forskellige planters biologiske karakteristika.